Home

Home


Voor u ziet u de website van taaltrainersbureau Koetschruiter.

Bijgevoegde tekst- en muziekfragmenten onder het kopje 'die DDR' zijn ontwikkeld in het kader van een afstudeeropdracht voor de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

Het Voicemailboard heeft op deze site een plek gekregen omdat het een ideale gelegenheid biedt om spreekvaardigheid binnen het Moderne Vreemde Talen onderwijs te oefenen. Op de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden heb ik in het tweede semenster van 2011 een lessenreeks 'taal- en cultuurverschillen' verzorgd. Binnen deze lessenreeks heb ik de ruimte gezocht om met het Voicemailboard te experimenteren. Beluister de resultaten elders op deze site onder Voicemailboard >> Turkse les.

Salland is waar ik geboren ben. Ik kom er nog vaak en spreek het dialect. Beluister de folkore van een Sallandse Bottermarkt, uiteraard in Sallands dialect.

NHL College 2011 biedt een inzicht in de colleges 'taal- en cultuurverschillen' die ik aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden heb gegeven. Vooral de presentaties van mijn studenten in PowerPoint en Prezi zijn een lust voor het oog.

NHL College 2013: In januari 2013 start ik aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) met een collegereeks Nederlands voor Nederlandse studenten met een veelal Turkse, Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond. In de colleges wordt ingegaan op de grammatica en de spelling van het Nederlands. Daarnaast wordt er gewerkt aan een betere schrijfvaardigheid van de studenten. NHL college 2013 geeft een indruk van de opdrachten, die de studenten moeten maken.

 

Lees verder